Team

Aangenaam! Wij zijn het team achter De Mensch. We zijn langs verschillende wegen bij elkaar gekomen omdat we eenzelfde drive delen: het gevoel dat ouderen en mensen met geheugenproblemen en dementie recht hebben op een zinvol en gelukkig leven.

Toen Hellen het als eerste zorgondernemer in Nederland aandurfde om volledig voor de methode Böhm te kiezen, heeft dat een beweging in gang gezet die nu sterk aan het groeien is. De waardering die ze krijgt van haar cliënten en de prijzen die ze heeft gewonnen zijn een inspiratie om door te gaan.

We hebben laten zien dat het kan bij onze snel groeiende groep klanten en cursisten en we willen u graag helpen dit ook te bereiken.

Dolf Becx

Als adviseur in leefbaarheid ben ik jaren geleden gevraagd om onderzoek te doen naar voorbeeld concepten voor dementiezorg in Europa. In Luxemburg maakte ik kennis met de Böhm methodiek en zag direct dat hier iets bijzonders gebeurde. Via ENPP-Böhm in Duitsland kwam ik uiteindelijk in contact met prof. Böhm in Oostenrijk. Zijn visie is zo helder dat je het direct begrijpt en kan toepassen. Als historicus sprak het verband tussen het beleefde verleden en gedrag in het heden me direct aan. Ik introduceerde ook Eric in de methodiek en samen werkten we aan diverse innovaties in Europese projecten. Inspirerend was de ontmoeting tussen prof. Scherder en prof. Böhm waar ik nogmaals merkte hoe goed Böhm in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen rond dementie past. In Hellen vond ik de eerste zorgondernemer die het aandurfde om de methode in Nederland te implementeren.

Als gecertificeerd leraar en adviseur in de ENPP-Böhm organisatie heb ik al diverse zorgaanbieders het voorbeeld van Giersbergen helpen volgen. Het doet me goed dat de methode zich inmiddels in thuisbegeleiding, dagverzorging en verpleeghuizen in Nederland heeft bewezen en ik nieuwe producten heb kunnen ontwikkelen om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Eric Schlangen

Ik werk sinds 1984 in de zorg, oorspronkelijk als verpleegkundige en later als gezondheidswetenschapper. Ik heb veel pionierswerk gedaan: verpleegkundige adviesraad, de eerste steunpunten mantelzorg, vernieuwende woonzorg concepten (klein én grootschalig), expertgroep dementie, zorgtechnologie bij dementie (o.a. samen met prof. Scherder en Alzheimer Nederland). Via Dolf kwam ik in aanraking met psychobiografische zorg. Inmiddels ben ik net als Dolf door ENPP-Böhm gecertificeerd als leraar en adviseur en heb ik prof. Böhm en zijn team als inspirerende collega’s leren kennen.

Het is geweldig om te zien hoe bij cursisten het vonkje overspringt. Doordat ze hun cliënten of bewoners echt leren kennen en hun persoonlijke behoeften begrijpen, zijn ze in staat op een betrokken manier te helpen en echt een verschil te maken. Als ik zelf bij casussen met onbegrepen gedrag voor een cliënt het verschil kan helpen maken en zie dat iemand weer beter in zijn vel zit, medicatie en vrijheidsbeperking worden afgebouwd dan hoop ik telkens weer dat Böhm-zorg de nieuwe standaard wordt.

Hellen Junggeburth

Ondernemen in ouderenzorg is bij mij ontstaan vanuit de roots: het boerenbedrijf van mijn ouders in combinatie met mijn passie als zorgverlener. Op zoek naar een methode die beter aansloot op wat mijn cliënten aan ondersteuning nodig hebben (activering en zelfredzaamheid) leerde ik van Dolf over de methode Böhm. Zijn enthousiaste verhalen bewogen me ertoe om zelf in Luxemburg te gaan kijken. Ik was meteen verkocht, maar zag ook dat er veel werk verzet moest worden. Het leidde een stormachtige ontwikkeling van mijn zorgbedrijf in. De methode en de basisopleiding is door Dolf samen met ENPP in het Nederlands vertaald. Al mijn medewerkers zijn opgeleid en door ENPP Duitsland gecertificeerd. Daarna is ook de zorgboerderij gecertificeerd.

Als ondernemer heeft het me veel opgeleverd: aandacht van mijn collega’s, erkenning door de branche-organisatie met de ondernemersprijs in 2016, nieuwe zorgproducten in samenwerking met de gemeente, verdubbeling van capaciteit in reactie op de sterk groeiende vraag. De jaarlijkse Europese meeting met Böhm-zorgaanbieders is een feestje nu er steeds meer Nederlandse collega’s mee kunnen. Ik ben er trots op als ik zie wat we in korte tijd voor elkaar hebben gekregen en hoe snel de Böhm methodiek in Nederland groeit.

↑ Terug naar de top

Missie

De Mensch wil dat kwetsbare mensen, ook bij geheugenproblemen of dementie, een zinvol, actief en menswaardig leven kunnen leiden. Niet opbergen maar opleven!

De Mensch wil bijdragen aan een omgeving, thuis en in de zorg, die daar de juiste voorwaarden voor schept.

Visie:

Een zinvol, actief en menswaardig bestaan wordt bij kwetsbare mensen vaak bedreigd. Als zorg of hulpverlener moeten we dit methodisch ondersteunen.

Mensen met dementie of ernstige geheugenproblemen dienen vanuit hun eigen normaliteit ondersteund te worden. Dat sluit aan op een trend van ‘belevingsgerichte zorg’ die in Nederland zichtbaar is. Wij geven die belevingsgerichte aanpak op een betrokken en professionele manier inhoud.

We promoten een volledig uitgewerkte methodische aanpak van deze zorg in Nederland volgens de psychobiografische methode van prof. Erwin Böhm.

We staan samenwerking met diverse visies, therapieën en theorieën voor, mits deze passend zijn met de beginselen van de methodiek van Böhm. Wij verbinden ons daarom voor ontwikkeling en kwaliteitsborging aan het ENPP-Böhm kwaliteitsinstituut in Duitsland.

↑ Terug naar de top

ENPP-Böhm

Erwin Böhm werkte met zijn team onder leiding van directeur Marianne Kochanski onder de naam: Europees Netwerk voor Psychobiografisch Verpleegonderzoek (ENPP-Böhm); gevestigd in Oostenrijk en in Duitsland. ENPP Böhm GmbH beheert de internationale rechten voor het gebruik van de methode en heeft deze voor Nederland aan De Mensch gegund. ENPP ziet toe op de certificering van onze opgeleide cursisten en hun werkplekken. We verheugen ons op de grote belangstelling in Nederland en kunnen elk jaar weer enkele nieuwe zorgverleners en -organisaties helpen met hun opleiding en certificering.

 

Erwin Böhm (geboren te Wenen in 1941) is een deskundige op het gebied van geriatrische verpleegzorg en wordt aangesproken als ‘professor’ (eretitel die hij in 2000 van de Oostenrijkse Bondspresident heeft gekregen). Hij is vanuit de praktijk opgeleid en begon als geriatrisch verpleegkundige met al gauw een grote onvrede over de tot dan toe gebruikelijke zorgmodellen. Na een incident in 1978, waarbij hij als verpleger een psychiatrische patiënt zonder formaliteiten mee naar zijn oude huis nam en die daardoor weer reactiveerde en sterk opleefde is Böhm deze ‘ervaring’ gaan uitbouwen in theorie en praktijk. Het psycho-biografisch zorgmodel is volgens Böhm zelf dan ook een zogeheten ‘ervaringsmodel’ en minder een ‘onderzoeksmodel’.

In 1983 ontwikkelde hij zijn model van ‘Reactiverende verpleging volgens Böhm’ en kreeg in 1985 op het geriatrisch wereldcongres in New York erkenning voor zijn werk. Later is het model onderzoekstechnisch op resultaten bewezen door o.a. de Landesakademie van Niederösterreich en heeft hij de ‘Lazaruspreis’ voor zijn levenswerk gekregen. Sinds 1990 richt Erwin Böhm zich vooral op de theoretische ontwikkeling van de methode en worden opleidingen en implementatie door zijn team gedaan.

In het Duitstalige Europa (Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg) is het werken volgens het model van Böhm al enkele decennia bijzonder in trek. Vele instellingen (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische ziekenhuizen en dagbehandelingscentra) werken volgens de uitgangspunten van Böhm en ruim 150 locaties zijn ook formeel gecertificeerd. In Nederland is in 2015 Zorgboerderij Giersbergen als eerste gecertificeerd en zijn daarna diverse dagverzorgingen en verpleeghuizen gevolgd.

https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Böhm

↑ Terug naar de top

ENPP-Böhm Nederland register

Alle Nederlandse cursisten die een officiële opleiding bij De Mensch volgen worden opgenomen in het ENPP-Böhm register. Als zij eens per twee jaar een intervisie of terugkomdag volgen, blijft hun registratie up to date. Zorgaanbieders die gecertificeerd zijn, voldoen daarmee aan de eisen die ENPP-Böhm GmbH daaraan stelt. Zij mogen op de afdeling het keurmerk tonen. Ook de locaties worden eens per twee jaar onderworpen aan een audit voor hercertificering.

Certificeringen worden begeleid door De Mensch en afgenomen door of onder verantwoordelijkheid van ENPP-Böhm GmbH.

↑ Terug naar de top

Trainingslocatie

Alle opleidingen van De Mensch kunnen ’in company’ worden verzorgd. Regelmatig starten we ook opleidingen als open inschrijving, voor nieuwe personeelsleden of kleinere zorgaanbieders. Deze worden in principe in het opleidingscentrum van De Mensch gegeven op de locatie van Zorgboerderij Giersbergen in Drunen.

↑ Terug naar de top